OPANAF 3040/2018 – OPERAŢIUNI PERMISE LA DEBITAREA CONTULUI DE TVA

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3040 din 4 decembrie 2018 privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA (Monitorul Oficial nr. 1069 din 18 decembrie 2018).

Precizări suplimentare:

–        Potrivit prevederilor O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, au obligaţia de a utiliza mecanismul split TVA persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi  care se află în cel puţin în una din următoarele situaţii:
a)        Începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, neachitate în termen de 60 de zile de la scadenţă, în cuantum mai mare de 15.000 lei pentru contribuabilii mari, 10.000 lei pentru contribuabilii mijlocii, 5.000 lei pentru ceilalţi contribuabili;
c)        Se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
–        Persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 care nu sunt obligate să aplice mecanismul plăţii defalcate a TVA pot opta pentru aplicarea split TVA. Aceste persoane vor beneficia de o reducere cu 5 % a impozitului pe profit / pe veniturile microîntreprinderii.
–        Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. l) din ordonanţă, prin ordin al preşedintelui ANAF se vor stabili şi alte operaţiuni care permit debitarea contului de TVA, în afara operaţiunilor expres stipulate în ordonanţă. Astfel, prin ordinul analizat au fost stabilite următoarele operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului de TVA:
a)        înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
b)        înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
c)        înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice;
d)        valorificarea bunurilor sechestrate/intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită competente şi cele de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
e)        compensarea obligaţiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanţe bugetare aprobate la restituire;
f)        alte situaţii în care TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii a fost achitată de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de plată, acesta neavând obligaţia efectuării plăţii din contul de TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *