OPANAF 1869/2018 – Procedură stabilire din oficiu impozit pe venit

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1869 din 31 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice (Monitorul Oficial nr. 701 din 10 august 2018).

–        Potrivit dispoziţiilor art. 107 din Codul de procedură fiscală nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere.
–        Ca urmare a modificărilor legislative din ultima perioadă s-a impus actualizarea prevederilor procedurale utilizate în prezent.
–        Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice se aplică pentru anii 2016 şi 2017
–        Astfel, în funcţie de categoria de venit, au fost prevăzute regulile de estimare a bazei de impozitare, operaţiunile care trebuie realizate de organul fiscal în aplicarea procedurii de impunere din oficiu, precum şi termenele de realizare ale acestora.
–        Totodată, a fost aprobat formularul ”Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice”.
–        Precizăm că, modelul şi conţinutul formularelor 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” şi 257 ”Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“ au fost aprobate prin OPANAF nr.3780/2017.
–        Formularele “Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere” şi “Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere conform art.107 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală”, au fost aprobate prin OPANAF  nr.3695/2016.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *