OPANAF 1855/2018 – Procedură anulare impozit pe venit

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1855 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate (Monitorul Oficial nr. 721 din 21 august 2018).

–        Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, până la data intrării în vigoare a OUG nr. 25/2018 (30 martie 2018), datorează impozit pe venit stabilit pentru anul 2018 în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
–        Procedura se adresează în special persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente şi celor ce înregistrează contracte de închiriere în lei pe termen lung unde legislaţia anterioară a prevăzut procedura de impozitare prin plăţi trimestriale anticipate.
–        Până la data de 30 martie 2018 impozitarea veniturilor din activităţi independente a presupus efectuarea unor plăţi trimestriale cu scadenţă în data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru şi cu depunerea declaraţiei anuale de impozit pe venit, ocazie cu care se efectua regularizarea impozitului de către autoritatea fiscală în baza sumelor finale.
–        Prin OUG nr. 25/2018 s-a reglementat procedura depunerii declaraţiei unice cu o singură plată de impozit pe venit până în data de 15 martie 2019 şi cu două facilităţi fiscale:
a)        reducerea impozitului cu procentul de 5% pentru depunerea electronică de declaraţiei;
b)        reducere de 5% a impozitului pentru plata acestuia până pe data de 15 decembrie 2018.
–        În contextul noilor reglementări, procedura plăţilor anticipate trimestriale a devenit caducă. Autoritatea fiscală actualizează astfel modul de impozitare a veniturilor persoanei fizice în sensul că anulează deciziile emise şi comunicate pentru plăţile anticipate, pentru anul 2018.
–        În cazul în care acestea au fost deja emise şi nu au fost efectuate plăţi de către contribuabil, prezenta procedură nu aduce vreo obligaţie suplimentară persoanei fizice, iar autoritatea fiscală urmăreşte o procedură internă de anulare a deciziilor.
–        În cazul în care contribuabilul a efectuat deja plăţi anticipate, autoritatea fiscală continuă procedura de anulare a obligaţiei plăţilor de impozit anticipate. Sumele achitate în avans pot fi solicitate la restituire de către contribuabil.

Lasă un răspuns