OPANAF 1503/2019– Autorizare PF şi PJ pentru utilizare carnete TIR

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1.        Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1503 din 3 iunie 2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR (Monitorul Oficial nr. 532 din 28 iunie 2019).

✔        Ordinul a fost emis în vederea aplicării Codului Vamal al Uniunii Europene.
✔        Ordinul vizează transportatorii internaţionali de mărfuri, persoane fizice sau persoane juridice, care efectuează transporturi de bunuri importate în Uniunea Europeană sau bunuri exportate în afara Uniunii Europene, în vederea efectuării formalităţilor vamale.
✔        Procedura vizează acordarea dreptului de utilizare a carnetelor TIR, carnete care reprezintă practic declaraţia vamală pentru transportul de mărfuri.
✔        Persoanele interesate să utilizeze carnete TIR vor depune o cerere la Autoritatea Vamală la care este arondat sediul social sau domiciliul persoanei interesate. Cererea nu se depune direct, ci prin intermediul asociației garante.
✔        Asociaţia garantă este asociaţia autorizată de către autoritatea vamală să elibereze carnete TIR şi să acţioneze în calitate de garant pentru persoanele care utilizează carnete TIR.
✔        Autorizaţia se acordă persoanelor fizice sau juridice care:
a) nu au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
b) nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
c) nu sunt în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau nu figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi;
d) nu au comis abateri grave sau repetate împotriva legislaţiei vamale sau fiscale.
✔        La cerere trebuie ataşate o serie de documente, cum ar fi:
a) formularul-tip de autorizare; actul constitutiv al persoanei; c) statutul persoanei;
b) autorizaţia privind înfiinţarea în calitate de persoană fizică autorizată, după caz;
c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
d) copii ale ultimelor acte adiţionale la actul constitutiv al persoanei;
e) licenţa de transport sau, după caz, certificatul de transport în cont propriu;
f) o declaraţie pe propria răspundere privind experiența în transport;
g) o declaraţie-angajament; o scrisoare de bonitate.
✔        Autoritatea vamală verifică documentația depusă dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acceptarea respectivei cereri, iar în cazul în care sunt îndeplinite aceste condiții, comunicarea acceptării cererii se efectuează în maxim 30 de zile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *