OMFP 3893/2018 – CONT UNIC PENTRU ACHITARE AMENZI

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3893 din 27 decembrie 2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale (Monitorul Oficial nr. 1105 din 27 decembrie 2018)

Precizări suplimentare:

–        Prin Legea nr. 203/2018 a fost creat cadrul legal general pentru eficientizarea activităţii de achitare a amenzilor contravenţionale, astfel:
a)        sistemul pilot se va aplica, pentru început. amenzilor contravenţionale la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule; deja a fost emis în acest sens ORDINUL nr. 125/2018 din 12 noiembrie 2018 pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiei, utilizat în activitatea de control în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b)        va fi creat astfel un sistem informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice (a amenzilor);
c)        La unităţile Trezoreriei Statului au fost deschise conturile:
–        50.09.01 – „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliul în România”
–        50.09.02 – „Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România”
Aceste conturi vor fi utilizate doar pentru încasarea amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenţă unică a proceselor verbale de contravenţie şi modalitatea de preluare şi transmitere în sistemul informatic a datelor necesare creării titlului de creanţă electronic.
Sumele încasate se vor distribui, în termen de 2 zile lucrătoare, către unităţile administrative locale (UAT) unde domiciliază contravenienţii.
d)        achitarea în numerar a amenzilor contravenţionale se va putea face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) sau la alte entităţi care se vor stabili prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice.
e)        contravenientul nu va mai fi obligat să facă dovada plăţii către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.
f)        procesele-verbale de contravenţie întocmite în condiţiile prezentei legi se arhivează la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fără a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente pentru urmărirea acestora; informaţiile aferente acestor documente vor fi încărcate de organele constatatoare în sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice pentru a fi folosite de organele de urmărire (executare silită).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *