OMFP 3456/2018 – Modificare reglementări contabile

Referitor la metoda de amortizare a imobilizărilor
–        Conform reglementărilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014 alegerea metodei de amortizare reprezintă politică contabilă, în timp ce potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, metoda de amortizare se încadrează la estimări contabile.
–        Ordinul curent reglementează ca şi în baza reglementărilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014 metoda de amortizare să fie încadrată la estimări contabile, similar duratei de viaţă utilă a activelor amortizabile. În aceste condiţii, au fost eliminate prevederile care limitau posibilitatea modificării metodei de amortizare la cazul în care metoda de amortizare este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.
Referitor la entităţile obligate să raporteze informaţii nefinanciare
–        A fost extinsă aria de aplicabilitate a obligaţiilor de prezentare de informaţii nefinanciare, asupra tuturor operatorilor economici (nu doar entităţile de interes public) care depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.
Referitor la tratamentul contabil al contractelor de leasing
–        Ordinul introduce prevederi rezultate din noul standard IFRS 16 „Contracte de leasing”. Ca urmare, acestea urmează a se aplica doar entităţilor care intră în aria de aplicare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
–        Astfel de prevederi nou introduse se referă la următoarele: modul de înregistrare contabilă a activelor reprezentând drepturile de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing, precum şi a activelor-suport preluate în leasing, conturile specifice contractelor de leasing şi funcţiunea contabilă a acestora.
Prevederile ordinului intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu anumite excepţii punctuale care se aplică începând cu situaţiile financiare ale anului 2018.

Lasă un răspuns