OMFP 3456/2018 – Modificare reglementări contabile

Referitor la metoda de amortizare a imobilizărilor
–        Conform reglementărilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014 alegerea metodei de amortizare reprezintă politică contabilă, în timp ce potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, metoda de amortizare se încadrează la estimări contabile.
–        Ordinul curent reglementează ca şi în baza reglementărilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014 metoda de amortizare să fie încadrată la estimări contabile, similar duratei de viaţă utilă a activelor amortizabile. În aceste condiţii, au fost eliminate prevederile care limitau posibilitatea modificării metodei de amortizare la cazul în care metoda de amortizare este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.
Referitor la entităţile obligate să raporteze informaţii nefinanciare
–        A fost extinsă aria de aplicabilitate a obligaţiilor de prezentare de informaţii nefinanciare, asupra tuturor operatorilor economici (nu doar entităţile de interes public) care depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.
Referitor la tratamentul contabil al contractelor de leasing
–        Ordinul introduce prevederi rezultate din noul standard IFRS 16 „Contracte de leasing”. Ca urmare, acestea urmează a se aplica doar entităţilor care intră în aria de aplicare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
–        Astfel de prevederi nou introduse se referă la următoarele: modul de înregistrare contabilă a activelor reprezentând drepturile de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing, precum şi a activelor-suport preluate în leasing, conturile specifice contractelor de leasing şi funcţiunea contabilă a acestora.
Prevederile ordinului intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu anumite excepţii punctuale care se aplică începând cu situaţiile financiare ale anului 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *