OMFP 3067/2018 – Completare reglementări contabile (dividende trimestriale)

–        Au fost completate Reglementările contabile (O.M.F.P. nr. 1.802/2014) pentru a putea fi înregistrate în contabilitate operaţiunele de distribuire de dividende în cursul exerciţiului financiar (trimestrial).
–        Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, vor întocmi situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.
–        În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se va efectua inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
–        Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *