OMFP 2531/2018 – Raportare contabilă la 30 iunie 2018

Precizări suplimentare:

–        Operatorii economici (societăţile comerciale) care în exerciţiul financiar precedent (2017) au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2018 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel mai târziu la data de 16 august 2018.
–        Raportările contabile se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
–        Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
–        Totodată, au fost aduse câteva modificări reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, după cum urmează:
a)        În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 441 „Impozitul pe profit/venit” se modifică şi avea următorul cuprins: „Impozitul pe profit şi alte impozite”.
b)        În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 4415 „Impozitul specific unor activităţi” (P), 6231 „Cheltuieli de protocol”, 6232 „Cheltuieli de reclamă şi publicitate” şi 695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *