OMF 152/2022 – MODIFICARE DECLARAȚIE 112

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 152 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (Monitorul Oficial nr. 159 din 17 februarie 2022).

Precizări suplimentare:

  • Modificarea formularului 112 a fost generată de necesitatea implementării unor reglementări fiscale dispuse prin anumite acte normative (O.U.G. nr. 110/2021, O.U.G. nr. 111/2021, O.U.G. nr. 130/2021, Legea nr. 197/2021, O.U.G. nr. 2/2022), precum și pentru actualizarea anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate în practică.
  • Au fost efectuate următoarele modificări:

a) introducerea în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a unor noi creanțe (impozitul pe veniturile din pensii, CASS datorată de pensionari);
b) introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” a unui nou tip de asigurat (Pensionari, care realizează venituri din pensii, declarați de CNPP);
c) introducerea unor noi valori în Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale / deosebite”, pentru declararea locurilor de muncă în condiții speciale.

  • Prevederile ordinului se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2022.

DESCARCA FISIER PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.