Noutati aduse Codului Muncii de OUG nr. 53/2017

In Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017 a fost publicata OUG nr. 53/2017 care aduce o serie de modificări Codului Muncii.

Ce se modifica:
1. Se definește termenul de “munca nedeclarata”, ca fiind:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Obligatii noi:
– Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.
– Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca, în timpul executării acestuia, impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării
Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Alte modificari:
Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

Sanctiuni:
– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
– primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
– primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
– primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
– încălcarea prevederilor de a păstra la locul de munca o copie a contractului individual de munca, cu amendă de 10.000 lei.
– încălcarea de către angajator a obligației de a solicita certificat medical la angajare, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
– încălcarea de către angajator a obligației de a tine la locul de munca evidenta orelor lucrate, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.