Modificări fiscale Legea 296/2023

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1. Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung (Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023).

1. LEGEA 296/2023 – DIVERSE MODIFICĂRI FISCALE
MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL
IMPOZITUL PE PROFIT:

 • Instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 milioane euro. Prin excepție, persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, vor datora suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri:  0,5% * CIFRA DE AFACERI.
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit: 2% * CIFRA DE AFACERI (1% începând cu 2026).
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale (peste 50 milioane euro).

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR:

 • Cotă de 3% pentru microîntreprinderile care au venituri peste 60.000 euro sau desfășoară activitate în anumite domenii.

IMPOZITUL PE VENIT:

 • Se introduce o limitare a facilității la IT: până la 31 decembrie 2028 și doar în limita a 10.000 lei/lună.
 • Introducere restricții suplimentare pentru aplicarea facilităților în construcții și agricultură.
 • Scăderea din baza impozabilă și a CASS-ului (pe lângă CAS) pentru veniturile din activități independente.

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS):

 • Reducere cu 4,75 puncte procentuale, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru construcții, agricultură și IT.

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS):

 • Anulare facilitate CASS la construcții și agricultură.
 • Includere tichete de masă și vouchere de vacanță în baza impozabilă salarială.
 • Pentru veniturile din activități independente se va datora un CASS la o bază impozabilă între 6 salarii și 60 de salarii minime pe economie (cu anumite excepții).

CONTRIBUȚIA ASIGURĂTORIE PENTRU MUNCĂ (CAM):

 • Anulare facilitate CAM pentru construcții și agricultură.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA):

 • Modificare cote de TVA (trecere de la 9% la 5%, inclusiv pentru livrarea de locuințe; eliminare cote reduse).
 • Scutirile livrărilor către spitale (recent introduse) rămân doar dacă sunt prin intermediul unui ONG (scutire indirectă).

ACCIZE:

 • Mărirea numărului de produse pentru care se datorează accize nearmonizate.

IMPOZIT SPECIAL PE BUNURILE IMOBILE ȘI MOBILE CU VALOARE MARE:

 • Instituire unui nou impozit.
 • BUNURI IMOBILE: 0,3% pentru valoarea care depășește 2.500.000 lei;
 • BUNURI MOBILE (autoturisme): 0,3% pentru valoarea care depășește 375.000 lei.

INSTITUIREA UNEI TAXE SPECIALE

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile care se află în subordonarea Parlamentului datorează anual o taxă specială în procent de 80% aplicată asupra rezultatului net, dar nu mai puțin de 33% din valoarea veniturilor curente obținute.

COMBATEREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ILICITE:

 • Readucerea pe tapet a prevederilor fostei Legi 12/1990;
 • Introducerea de sancțiuni foarte dure pentru practicarea de activități fără autorizare sau pentru deținere de bunuri fără documente.
 • Amenzi + confiscări + suspendare și închidere de activitate.

CONSOLIDAREA DISCIPLINEI FINANCIARE:

 • În vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu.
 • Orice venituri realizate de persoanele fizice și constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate (anterior, cota era de 16%).
 • Pentru toate amenzile date în baza prezentei legi, Legii contabilității, legislației privind disciplina financiară (încasările în numerar), legislației privind obligativitatea POS-urilor, legislației caselor de marcat, Codului de procedură fiscală, Codului fiscal, legislației RO e-Transport, nu se beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii.
 • Instituirea obligativității emiterii facturilor electronice în sistemul RO e-Factura.

MODIFICARE COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ:

 • Instituirea unor termene clare și a unor sancțiuni pentru obligațiile UAT-urilor de a comunica către ANAF informații cu privire la bunurile deținute de persoanele fizice și juridice.

MODIFICARE LEGISLAȚIE CASELE DE MARCAT (OUG 28/1999):

 • Creșterea valorii amenzilor.

MODIFICARE LEGISLAȚIE DISCIPLINĂ FINANCIARĂ (Legea 70/2015):

 • Scăderea plafoanelor aferente încasărilor și plăților cu numerar.
 • Introducerea unui plafon maxim al numerarului din casierie: 50.000 lei.

MODIFICARE LEGISLAȚIE e-Factura (OUG 120/2021):

 • Obligativitatea folosirii sistemului începând cu 1 ianuarie 2024.

MODIFICARE LEGISLAȚIE SOCIETĂȚI COMERCIALE (Legea 31/1990):

 • ANAF va putea bloca dizolvarea și radierea societăților comerciale care înregistrează datorii, printr-o simplă comunicare trimisă către Registrul Comerțului.

Pentru o înțelegere mai facilă a modificărilor introduse vă comunicăm atașat un material informativ cu prezentarea comparativă (text vechi – text nou).

PREZENTARE COMPARATIVA MODIFICARI FISCALE LEGEA 296

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *