ICI anunta taxa anuala de mentenanta pentru domeniile .ro

Ca urmare a consultărilor cu partenerii din data de 18.01.2017, care au
avut loc la sediul ICI București și pe baza rezultatelor chestionarului
„Consultări privind principiile de reglementare a domeniilor .ro” inițiat de
MCSI la data de 27.05.2017, Consiliul de Administrație al ICI-București a
aprobat în data de 14.07.2017 introducerea serviciului de înregistrare și
mentenanță anuală pentru domeniile „.ro”.
Astfel:
• Sistemul de domenii „.ro” va fi aliniat la necesitățile serviciului de
mentenanță anuală la data de 01.03.2018.
• Începând cu 01.03.2018, deținătorii (registranții) de domenii „.ro”
vor putea să achite contravaloarea serviciului de mentenanță
pentru perioada dorită de minim 1 an și maxim 10 ani.
• Tariful practicat de registrul de domenii „.ro” va fi de 6 EUR/an, fără
TVA (tariful care va fi oferit registrarilor acreditați ROTLD).
Valoarea tarifului a fost stabilită la nivelul pieței europene din
domeniu, ajustată la veniturile și la puterea de cumpărare a
românilor.
• Tariful practicat de către registrarul ICI București (vânzare directă
pe site-ul www.rotld.ro) va fi de 12 EUR/an + TVA.
• Data de expirare a domeniilor se va calcula ținând cont de
principiul conform căruia vechea taxă de înregistrare trebuie să
acopere minim 5 ani de mentenanță, astfel:
o domeniile înregistrate înainte de 01.03.2013 vor primi minim
3 luni perioada de grație pentru plata serviciului de
mentenanță, astfel încât primele domenii vor expira
începând cu 01.06.2018.
o se vor adăuga 5 ani la data cea mai recentă dintre data
înregistrării domeniului și data ultimului transfer al dreptului
de utilizare (domain trade). Exemplu: dacă domeniul a fost
înregistrat în data de 01.01.2015 și între timp nu a existat
niciun transfer al dreptului de utilizare, atunci domeniul va
expira pe 01.01.2020; daca domeniul este înregistrat în
01.01.2015 și transferat în 01.01.2017, atunci domeniul va
expira în 01.01.2022.
o dacă data de expirare rezultată este anterioară datei de
01.06.2018 (ex. domeniul înregistrat în 01.01.2010 va avea
data de expirare 01.01.2015), data de expirare va fi
distribuită pe o perioadă de 6 luni, începând cu 01.06.2018
pană în 30.11.2018 pe baza lunii calendaristice a datei de
înregistrare, prin gruparea a câte doua luni și păstrarea zilei
calendaristice conform tabelului de mai jos:

Această distribuție a domeniilor mai vechi de 5 ani pe o perioadă
de 6 luni a avut în vedere oferirea posibilității ca fiecare deținător
de domenii „.ro” să poată să reînnoiască domeniul în situația în
care dorește acest lucru.
Principalele considerente care au stat la baza deciziei de introducere a
serviciului de înregistrare și mentenanță anuală sunt:
• Alinierea la practica europeană. În Europa, în mod treptat, toate
țările au trecut la înregistrarea pe perioadă limitată de timp a
domeniilor cod de țară și reînnoirea în cazul în care solicitantul
dorește folosirea în continuare a numelui. În prezent, România este
singura țară din Europa care nu a introdus un tarif de mentenanță
anuală pentru domenii;
• Respectarea bunelor practici și a recomandărilor ICANN,
entitatea care coordonează procesul de reglementare al
Internetului la nivel mondial și la care ICI Bucuresti este membru și
parte interesată (stakeholder) din 1993;
• Asigurarea fondurilor necesare dimensionării infrastructurii IT și
creșterea securității și fiabilității;
• Implementarea sistemului de înregistrare și mentenanță anuală are
de asemenea avantajul că va duce la deblocarea numelor de
domenii „.ro”, care au fost înregistrate în aproximativ 25 de ani de
existență a domeniului „.ro”, și care în prezent nu mai sunt folosite,
fie că firmele ce le-au solicitat au dispărut, fie că persoana care lea
solicitat nu mai are nevoie de acele nume în prezent;
• Un volum mare de domenii înseamnă și un volum mare de resurse
necesare. La nivelul serviciului la care s-a ajuns în ultimii 24 de ani,
este aproape imposibil ca mentenanța și securitatea sistemelor să
se bazeze doar pe veniturile din înregistrările domeniilor noi,
acesta având un trend descrescător;
• Contravaloarea serviciului de înregistrare și mentenanță va duce la
posibilitatea asigurării securității și stabilității serviciului RoTLD,
având în vedere că mediul virtual este din ce în ce mai agresiv
asupra Internetului;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *