Continut obligatoriu bonuri fiscale – Actualizat cu HG 804/2017

Hotărârea nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003 a fost publicata in MOF nr. 907 din 20.11.2017.

Articolul care prevede elementele obligatorii ale bonului fiscal se modifica prin HG 804/2017, astfel:

Articolul 56
(1) Conținutul bonului fiscal, cu excepția bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar și de taximetrie, cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
b) numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
c) numele sau codul operatorului;
d) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat;
e) prețul sau tariful unitar;
f) cantitatea;
g) valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei acesteia;
h) valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
i) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
j) valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
l) codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
m) unitatea de măsură, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
n) modalitatea de plată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență.
(2) În conținutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activității de schimb valutar se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum și următoarele date:
a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, țara, actul de identitate, rezident, nerezident;
b) suma încasată de la client;
c) cursul de schimb valutar;
d) comisionul practicat și nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată;
e) suma plătită clientului;
f) valoarea taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia.
(3) În conținutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și m), precum și următoarele date, pe fiecare set de tarife folosit:
a) numărul cursei;
b) numărul setului de tarife și cota de taxă pe valoarea adăugată;
c) tariful de pornire;
d) tariful de distanță (lei/km);
e) distanța parcursă (km) și valoarea (lei);
f) tariful de staționare (lei/oră);
g) durata staționării și valoarea, care include și durata de circulație sub viteza de comutare;
h) tariful pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;
i) durata prestației de încărcare/descărcare, dacă este cazul;
j) prețul total al serviciului;
k) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia. Dacă în timpul unei călătorii se practică mai multe seturi de tarife, în finalul conținutului bonului fiscal se calculează valoarea totală a călătoriei și valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată;
l) durata cursei.
(4) În conținutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaționale se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum și următoarele date:
a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul și numărul documentului de trecere a frontierei de stat;
b) numărul cursei, în cazul transportului aerian.

(5) În cazul utilizatorilor care nu sunt plătitori de TVA potrivit legii, imediat după înscrierea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. h) și i), respectiv la lit. j) și k), dacă este cazul, pe bonul fiscal se tipărește cu majuscule textul «NEPLĂTITOR TVA»“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *