Clarificare Termen depunere bilanturi microintreprinderi 2023

 

Obligația depunerii situațiilor financiare anuale conform Legii contabilității nr. 82/1991

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice sunt obligate să depună un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul menționat este aplicabil tuturor entităților, fără a exista vreo derogare de la această obligație pentru exercițiul financiar al anului 2023. Este important de subliniat că această prevedere este valabilă indiferent de sistemul de impozitare aplicabil, conform Legii contabilității.

În lumina articolului 36 alineatul (1) litera a) din legea menționată, întârzierea sau omisiunea în depunerea situațiilor financiare anuale pot atrage sancțiuni și penalități în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

De asemenea, este esențial de precizat că termenul menționat nu este supus derogărilor pentru exercițiul financiar al anului 2023, astfel încât toate entitățile trebuie să acorde o atenție deosebită respectării acestui cadru legal.

În interpretarea prevederilor Codului fiscal, în special articolul 47 alineatul (1) litera i) și articolul 541, se confirmă că referirea la situațiile financiare anuale privește depunerea acestora pentru exercițiul financiar al anului 2022 și/sau pentru exercițiile financiare corespunzătoare anilor anteriori anului 2022.

Această obligație de depunere a situațiilor financiare anuale nu doar asigură transparența financiară, dar și contribuie la buna funcționare a sistemului fiscal, oferind autorităților informații esențiale pentru evaluarea situației economice generale și pentru aplicarea corectă a regulilor fiscale.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *